Poradniki

Jak dostać się do szkoły muzycznej? Poradnik

Autor Czesław Stępień
Czesław Stępień25.09.20237 min.
Jak dostać się do szkoły muzycznej? Poradnik

Muzyka od zawsze towarzyszyła ludzkości i jest nieodłączną częścią naszej kultury. Wiele osób marzy, by grać na instrumencie lub śpiewać, jednak nie każdy decyduje się rozwijać swoje zdolności muzyczne. Tymczasem nauka w szkole muzycznej daje szansę pogłębienia pasji, zdobycia solidnych umiejętności oraz otwiera drzwi do dalszej kariery na tym polu. Jak wybrać odpowiednią szkołę i instrument? Na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji? Jak przebiega nauka i co daje uczniom? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym poradniku.

Wybór instrumentu i szkoły muzycznej

Popularne instrumenty

Wybierając instrument muzyczny, należy wziąć pod uwagę swoje predyspozycje, upodobania oraz dostępność nauki gry w okolicy. Do najchętniej wybieranych należą:

- Fortepian - król instrumentów, pozwala grać zarówno solo, jak i akompaniować. Wymaga wprawnych palców i dobrego słuchu.

- Skrzypce - ich śpiewny i przejmujący dźwięk sprawia, że są popularne wśród dzieci. W grę wchodzi trzymanie instrumentu i precyzyjne wodzenie smyczkiem.

- Gitara - lubiana za wszechstronność. Na gitarze klasycznej gra się utwory poważne, na akustycznej i elektrycznej - też rock i pop.

- Keyboard - łatwy w nauce, pozwala grać nawet bez znajomości nut. Wystarczy naciskać klawisze by uzyskać dźwięk.

- Flet - ma miękki i delikatny ton, stosunkowo łatwy do opanowania oddech i palcowanie. Dobry na start dla młodszych dzieci.

- Saksofon - instrument dęty drewniany o charakterystycznym,nostalgicznym brzmieniu. Wymaga silnych płuc i wyczucia.

- Perkusja - daje satysfakcję z grania rytmu i ogromne możliwości improwizacji. Trzeba opanować grę na zestawie bębnów i talerzy.

- Śpiew - nauka emisji głosu i interpretacji piosenek. Tu liczy się głównie słuch i ćwiczenia oddechowe.

Rodzaje szkół muzycznych

W Polsce kształcenie muzyczne odbywa się w:

- Szkołach muzycznych I stopnia - dla dzieci od lat 7, nauka trwa 6 lat.

- Szkołach muzycznych II stopnia - dla młodzieży od 13 lat, cykl 4-letni.

- Liceach muzycznych - połączenie nauki ogólnej z zajęciami instrumentalnymi, wokalnymi, teorią. Trwają 4 lata.

- Szkołach prywatnych - prowadzą zajęcia muzyczne dla dzieci i dorosłych w różnym wymiarze godzin.

- Zajęciach domu kultury - dają podstawy gry na instrumencie lub śpiewu.

Kryteria wyboru

Wybierając placówkę, należy wziąć pod uwagę:

- lokalizację - najlepiej niedaleko miejsca zamieszkania

- poziom nauczania - warto zasięgnąć opinii uczniów i rodziców

- warunki - stan sal i instrumentów, wyposażenie w nuty i pomoce

- kadrę - kwalifikacje i doświadczenie nauczycieli

- atmosferę - przyjazne nastawienie do uczniów

- ofertę - zajęcia dodatkowe, np. chór, ansamble, koncerty

- czesne - miesięczny koszt nauki w szkołach prywatnych

Rekrutacja do szkoły muzycznej

Wymagane dokumenty

Rekrutacja do szkół muzycznych wymaga złożenia:

- wniosku o przyjęcie

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań

- dokumentu tożsamości kandydata

- w niektórych placówkach także opinii nauczyciela lub zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia przygotowawcze.

Egzaminy wstępne

Kandydaci zdają egzaminy sprawdzające zdolności muzyczne:

- słuchowo-intonacyjne - sprawdzian słuchu i głosu

- predyspozycji manualnych - badanie predyspozycji ruchowych rąk

- praktyczne - umiejętność grania na wybranym instrumencie lub śpiewu

Wyniki decydują o przyjęciu. Nie ma ograniczeń wiekowych, choć zwykle przyjmowane są dzieci od 7 lat.

Harmonogram rekrutacji

Zazwyczaj przebiega w następujących terminach:

- kwiecień - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły muzycznej

- maj - wstępne egzaminy dla kandydatów

- czerwiec - ogłoszenie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- lipiec - egzaminy weryfikacyjne dla zakwalifikowanych

- sierpień - ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Przygotowanie do egzaminów

Ćwiczenie gry na instrumencie

Kandydaci powinni potrafić zagrać 1-2 proste utwory na wybranym instrumencie. Warto z wyprzedzeniem poćwiczyć:

- prawidłową postawę i chwyt instrumentu

- podstawowe dźwięki i gamy

- czytanie nut i granie prostych melodii

- utrzymywanie rytmu

- opanowanie podstawowych technik gry charakterystycznych dla danego instrumentu

Rozwój słuchu i poczucia rytmu

Aby sprawdzić predyspozycje, warto regularnie wykonywać ćwiczenia, np.:

- powtarzanie głosem zagranych dźwięków i melodii

- klaskanie i tupanie w rytm odtwarzanych schematów rytmicznych

- śpiewanie gam i prostych piosenek

- gra na instrumentach perkusyjnych

- rozpoznawanie dźwięków o różnej wysokości i natężeniu

Wskazówki dla rodziców

Rodzice mogą wspierać dziecko w przygotowaniach, np. poprzez:

- zapewnienie dostępu do instrumentu w domu

- zorganizowanie lekcji przygotowawczych

- motywowanie do regularnych ćwiczeń

- umożliwienie udziału w zajęciach umuzykalniających

- wspólne słuchanie muzyki i rozwijanie zainteresowań

Tok nauki w szkole muzycznej

Jak dostać się do szkoły muzycznej? Poradnik

Zajęcia indywidualne i grupowe

Podstawą jest nauka gry na instrumencie pod kierunkiem pedagoga. Uczniowie uczestniczą też w zajęciach teoretycznych oraz zespołowych, np. w orkiestrze lub chórze. Tygodniowy wymiar zajęć zależy od typu szkoły i wynosi zwykle 2-4 godziny indywidualnych lekcji instrumentu oraz 2-3 godziny przedmiotów ogólnomuzycznych.

Przedmioty teoretyczne

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu:

- kształcenia słuchu - rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej

- audycji muzycznych - słuchanie i analiza utworów

- zasad muzyki - zapis nutowy, nauka czytania nut

- historii muzyki - poznawanie epok, stylów i kompozytorów

System oceniania

Ocenie podlegają:

- postępy w nauce gry na instrumencie

- wyniki z przedmiotów teoretycznych

- aktywność na zajęciach zespołowych

- udział w koncertach i przesłuchaniach

Stosowana jest skala ocen od 1 do 6. Ocena końcowa nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

Rozwój pasji po szkole muzycznej

Studia muzyczne

Najlepsi absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia lub na studiach w akademiach muzycznych. Przygotowują do zawodu nauczyciela, instrumentalisty, wokalisty lub kompozytora.

Zespoły i orkiestry amatorskie

Dla tych, którzy chcą rozwijać pasję poza głównym nurtem kariery zawodowej, alternatywą są amatorskie zespoły muzyczne działające przy domach kultury lub prywatne grupy muzyków.

Prywatne lekcje i kursy

Możliwe jest kontynuowanie nauki gry w trybie indywidualnym u nauczycieli prowadzących prywatne lekcje. Oferują je również szkoły językowe i inne placówki.

Korzyści z nauki w szkole muzycznej

Umiejętności muzyczne

Przede wszystkim uczniowie zdobywają solidne podstawy gry na instrumencie lub śpiewu. Poznają też zapis nutowy, budowę utworów, historię i teorię muzyki. Mogą grać zespołowo w orkiestrze lub chórze.

Rozwój osobisty

Regularne ćwiczenia rozwijają takie cechy, jak: wytrwałość, systematyczność, samodyscyplina. Muzyka uczy też koncentracji, kreatywności i wrażliwości.

Przyszłe możliwości

Solidne wykształcenie muzyczne otwiera drogę do dalszej edukacji w szkole II stopnia lub na studiach. Pozwala też rozwijać pasję poprzez grę amatorską lub w zespole.

Podsumowanie

Nauka w szkole muzycznej to świetna okazja do rozwoju talentu i zamiłowania do muzyki. Pozwala opanować grę na wybranym instrumencie i zdobyć wiedzę teoretyczną. Jest to proces wymagający systematyczności, lecz dający wiele satysfakcji. Muzyczne wykształcenie procentuje w dorosłym życiu, umożliwiając dalszą edukację oraz realizację pasji poprzez grę amatorską lub zawodową. Każdy miłośnik muzyki powinien rozważyć naukę w szkole muzycznej jako sposób na rozwijanie swojego talentu i zamiłowania.

Najczęstsze pytania

Naukę w szkole muzycznej I stopnia zwykle rozpoczyna się między 7. a 9. rokiem życia. Nie ma sztywnych ograniczeń wiekowych, choć im wcześniej, tym lepiej, by rozwinąć słuch i zręczność rąk.

Nie, wystarczy normalny słuch muzyczny. Słuch absolutny to rzadka umiejętność bezbłędnego rozpoznawania wysokości dźwięków.

W szkole muzycznej zaleca się minimum 1-2 godziny codziennych ćwiczeń. Im więcej, tym lepsze efekty. Ważna jest systematyczność.

Szkoły muzyczne I stopnia uczą tylko przedmiotów muzycznych - gry na instrumencie, przedmiotów teoretycznych i zbiorowych. Licea łączą naukę muzyki z ogólnokształcącą.

Tak, szkoła muzyczna daje solidne podstawy, by kontynuować naukę w szkole II stopnia i akademii muzycznej. Jest to droga do zawodu instrumentalisty, wokalisty lub kompozytora.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jak nauczyć się grać na gitarze akustycznej w domu krok po kroku
  2. 30 najbardziej oczekiwanych premier filmowych roku 2024.
  3. Ranking: 10 najpopularniejszych polskich wykonawców pop w 2023 roku
  4. Najlepsze polskie albumy rockowe wszech czasów - top 10
  5. Klasyczne polskie albumy rockowe z lat 80. - historia i opis
Autor Czesław Stępień
Czesław Stępień

Jestem wielkim fanem muzyki i na blogu opisuję różne jej aspekty. Znajdziesz u mnie wiele artykułów o różnych gatunkach muzycznych i ciekawostkach ze świata muzyki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Jak nagrać dobry wokal w domowym studiu?
PoradnikiJak nagrać dobry wokal w domowym studiu?

Porady jak nagrać wokal w warunkach domowych - wybór mikrofonu i interfejsu audio, przygotowanie akustyczne studia, ustawienie mikrofonu, technika wokalna, postprodukcja i obróbka dźwięku, eksport gotowego nagrania.